Spring naar inhoud

De Bovenwat?

De Bovenkamer van Nederland. Een lange naam, maar ook een hele mooie. Hij dateert al uit 1997, toen we in een advies over het regionaal-economisch beleid schreven dat het noorden er naar moest streven om “de bovenkamer van Nederland” te worden – en niet de rommelzolder. Inmiddels is dat staand beleid, maar toen was het een opvallend geluid.

De Bovenkamer van Nederland was ook de naam die wij, Jan Willem Wolff en Ronald Mulder, aan ons bedrijf gaven toen wij in 2001 voor onszelf begonnen. We hadden toen al zes jaar intensief samengewerkt bij adviesreus KPMG, kenden elkaar door en door en hadden een flink netwerk opgebouwd in onze markt: strategische advisering aan overheden en non-profit organisaties in noord-Nederland.

In de vier jaar van zijn bestaan was De Bovenkamer van Nederland behoorlijk succesvol. Ons handelsmerk was dat we in onze advisering inhoud koppelden aan draagvlak. Vaak zetten we alle betrokkenen bij elkaar om ze mee te laten denken over probleem en oplossing, al dan niet met behulp van onze eigen mobiele Group Decision Room. Nu zou je dat misschien co-creation noemen.

In 2005 gingen Ronald en Jan Willem uit elkaar en de afgelopen zes jaar hebben we respectievelijk Thesis One en Wolff MC op poten gezet. En om misverstanden te voorkomen: die bedrijven blijven allebei bestaan en blijven ook onze hoofdactiviteit. Maar in september 2011, op de kop af tien jaar na de oprichting van ons eerste bedrijf, kwamen we tot de conclusie dat de formule van De Bovenkamer van Nederland, aangevuld met wat we in de afgelopen zes jaar hebben geleerd, wel eens in een grote behoefte zou kunnen voorzien.